Scroll to top
© 2019, Bütün Hüquqlar Qorunur 360AdWorks
Marketinq

Rəqib Analizi

Rəqiblərin resurslarının qiymətləndirilməsi onun zəif və güclü tərəflərinin öyrənilməsini nəzərdə tutur.

Rəqibin məqsədlərinin, fərziyyə və cari strategiyasının onun reaksiya vermə ehtimalına, vaxtına, xarakterinə və intensivliyinə təsir göstərirsə, rəqibin resursları, imkanları və aktivləri ətraf və ya rəqabət mühitindəki dəyişikliklərə onun cavab verməsi imkanını dəstəkləməsini və hərəkətə gətirməsi qabiliyyətini müəyyənləşdirir.

Rəqiblərin innovasiya qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi, firmalara, bazarda yeni məh­sulların yaranma ehtimalını və ya mövcud məhsulların kəskin tək­mil­ləşdirilməsi məqsədi ilə yeni texnologiyalardan istifadə edilməsini qabaqcadan görməyə imkan verər.